logo 

Logo ITF

Dziecięca Akademia Taekwondo

DLACZEGO WARTO ZAPISAĆ DZIECKO DO DZIECIĘCEJ AKADEMII TAEKWON-DO

TKD_DAT4

 1. Oferujemy ciekawy , nowatorski program edukacyjny, oparty na kilkudziesięcioletnim doświadczeniu pracy  z dziećmi i młodzieżą
 2. Autorski  program - zestaw gier i zabaw ruchowych wykorzystywanych w treningu Taekwon-do
 3. Ciekawa i atrakcyjna formuła treningowa adresowana do różnych grup wiekowych
 4. Nowatorska formuła zawodów dla dzieci, innowacyjny  sposób rywalizacji ,oceny i nagradzania.
 5. Profesjonalizm w pracy rekreacyjno-sportowej.
 6. Gwarantujemy bezpieczeństwo podczas zajęć ruchowych.
 7. Posiadamy licencje Polskiego Związku Taekwon-Do ITF.
 8. Duża ilość nowatorskich pomocy dydaktycznych, gadgetów (koszulki, breloki , kolorowanki,żetony)
 9. Materiały szkoleniowe i edukacyjne – karty do gry i karty motywacyjne, opracowania dla dzieci.
 10. Nowa alternatywa spędzania wolnego czasu przez najmłodszych.
 11. Ciekawe kontakty z nowym środowiskiem sportowym.

PROGRAM  ZAJĘĆ  W  DZIECIĘCEJ AKADEMII TAEKWON-DO

TKD_DAT3

Program Dziecięcej Akademii Taekwon-do to unikatowy w skali świata  zestaw  setek  kart motywacyjnych, edukacyjnych, wielu gier logicznych pod nazwą Taekwondix oraz  komplet  ponad 500- set nowatorskich zabaw i gier ruchowych wykorzystywanych na treningach  Taekwon-do autorstwa mgr Andrzeja Undro IV DAN  (staż treningowy – ponad 32 lata, doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą – ponad 23 lata), to wreszcie zestaw wielu urządzeń i pomysłów pomocy dydaktycznych w treningu z najmłodszymi . Program powstał w oparciu o praktykę zawodową płynącą z zorganizowania 50 obozów dla dzieci i młodzieży oraz   o 30 letni staż treningowy, a także doświadczenie wynikające z organizowania licznych turniejów, nowatorskich zabaw i konkursów dla dzieci. Nie mały wpływ na kształt programu miały kontakty ze wspaniałymi fachowcami , nauczycielami zajmującymi się  na co dzień od ponad 20-tu  lat  problemami nauczania najmłodszych 4-5-6 latków , a w szczególności  w oparciu o doświadczenie zawodowe i wiele pomysłów pani mgr Izabeli Lewickiej Undro, wicedyrektora d/s dydaktyki i wychowania niepublicznego przedszkola we Wrocławiu,  żony trenera Andrzeja Undro.

Program Dzieciecej Akademii Taekwon-do zawiera : 

 1. rozbudzenie zainteresowania ruchem i  sprawnością dzieci w grupach  5 – 6 letnich , 7- 9  letnich, 10 – 14 letnich;
 2. doskonalenie koordynacji ruchowej ;
 3. korygowanie wad postawy ;
 4. zwiększenie motoryki małej i dużej;
 5. ćwiczenia rozciągające;
 6. ćwiczenia kształcące refleks , skupienie uwagi, koordynację wzrokowo - ruchową;
 7. ćwiczenia medytacyjne, relaksacyjne, wyciszające;
 8. ćwiczenia zwiększające pamięć i uwagę;
 9. rozbudzenie pasji  kolekcjonerskich, zbieractwa, wymieniania i hobby;
 10. stworzenie nowego , przyjaznego środowiska  rozwoju dziecka w sprzyjającej mu atmosferze, dbając nie tylko o rozwój fizyczny ale też o rozwój kulturalny według uniwersalnych  zasad dobrego wychowania
 11. nowe kontakty z dziećmi  z innych klubów poprzez ligę gier Taekwondix i zawody sprawnościowe według innowacyjnej formuły  zarówno konkurencji, jak i nagradzania , motywowania
 12. podstawowe ( adekwatne do wieku ) elementy zachowania w sytuacji zagrożenia ze strony osób obcych, w razie zagrożenia porwaniem, nakłaniania do narkotyków, pożaru, ataku zwierząt itp. i udzielania pierwszej pomocy;
 13. ćwiczenia motywacyjne dla dzieci w formie zabawy;
 14. zawody sprawnościowe, tory przeszkód uczące właściwego wyboru, szybkiej decyzji, współdziałania w grupie, dyscypliny i zdrowego, uczciwego współzawodnictwa;
 15. podstawowe elementy umiejętności zachowania się podczas upadków;
 16. program dla dzieci 5-6 letnich  obejmujący : -elementy nauczania taekwon-do  w formie zabawowej: pozycje , zestawy bloków, uderzeń i kopnięć ;
  -zabawowe elementy samoobrony, elementy układów  formalnych ;
 17. program dla dzieci  7-8 letnich oraz dzieci 10-14 letnich zgodny z programem ITF:
  - pozycje, bloki, ataki, kopnięcia, układy formalne, walki krokowe;
  - elementy samoobrony w formie zabawowej, walka zadaniowa, techniki  przygotowania do rozbić  w formie zabawowej i  realnej;
 18. organizacja zawodów sprawnościowych dla dzieci, wyjazdowe Akademie Sprawności w terenie, imprezy integracyjne, zabawy, spotkania, obozy letnie i zimowe dla grup starszych ćwiczących w klubie;
 19. wymiana doświadczeń związanych z pracą z dziećmi poprzez seminaria specjalistyczne dotyczące prowadzenia zajęć przez najlepszych instruktorów Taekwon-do oraz nauczycieli pracujących z dziećmi;
 20. autorski program polegający na zmianie postrzegania sztuki walki przez media,działaczy, opinię publiczną, a niekiedy przez rodziców i nauczycieli jako środowiska generującego agresje wśród dzieci i młodzieży;
 21. zwiększenie motywacji do działań podejmowanych przez najmłodszych za pomocą specjalistycznych zestawów ćwiczeń i pomocy dydaktycznych,  kart do gry, kart motywacyjnych, kart edukacyjnych, gier logicznych, konkursów, quizów, kolorowanek dla najmłodszych;

RUCH I ZABAWA – PODSTAWĄ  STYLU ŻYCIA OD  NAJMŁODSZYCH LAT!

TKD_DAT1

Okres przedszkolny i młodszy wiek szkolny stanowią bardzo dobrą bazę wyjściową i są dobrym okresem dla prawidłowego kształtowania cech somatycznych i motorycznych. Okres ten należy także do tej fazy rozwojowej, w której ruch i hartowanie organizmu mają znaczący wpływ na zwiększenie odporności na szkodliwy wpływ środowiska zewnętrznego.

Interesującą formą ćwiczeń dla wszystkich grup wiekowych, a zwłaszcza dla dzieci w wieku przedszkolnym są różnorodne gry i zabawy ruchowe, które służą jednocześnie, jako podstawowy środek do realizacji zadań wychowania fizycznego. Gry i zabawy są akceptowaną przez dzieci i atrakcyjną formą działania, gdyż charakteryzują się dużą różnorodnością, prostotą ruchów, dają swobodę. Dzieci mają możliwość wyboru rozwiązań i sprawdzenia się z rówieśnikami. Zabawy ruchowe są formą działalności ruchowej, charakterystyczną dla wieku przedszkolnego, najbardziej odpowiadającą potrzebom dziecka, wynikającą z właściwości jego rozwoju. Wprowadzają radosny nastrój i dobre samopoczucie, dają dziecku możliwość zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu. Zabawa ruchowa jest przygotowaniem do społecznego współdziałania i współżycia, uczy dziecko przystosowania się do całego zespołu, utrwalają wiele pojęć i wiadomości, kształtuje nawyki kulturalne, pozytywne cechy charakteru, a w szczególności dyscyplinę. Zajęcia sportowe w ramach Dziecięcej Akademii Sprawności promujące sztukę walki taekwon-do prowadzone są właśnie w oparciu o założenia pedagogiki zabawy , która przez ruch, radość i aktywność fizyczną wprowadza dziecko w świat sportu i dobrych nawyków zdrowego stylu życia od najmłodszych lat.

TRENING SPORTOWY OPARTY NA ZABAWIE

TKD_DAT2

Zabawa ruchowa jest przygotowaniem do społecznego współdziałania i współżycia, uczy dziecko przystosowania się do całego zespołu, utrwalają wiele pojęć i wiadomości, kształtują nawyki kulturalne, pozytywne cechy charakteru, a w szczególności dyscyplinę. Treningi taekwon-do w ramach  Dziecięcej Akademii Taekwon-do mają za zadanie  wszechstronny rozwój fizyczny każdego dziecka bez względu na warunki psychomotoryczne i predyspozycje fizyczne. Kształtują zwinność i gibkość, koordynację ruchową, a także wzmacniają poczucie własnej wartości. Kilkulatki uczą się współpracować i współdziałać w zespole. Dzięki systematycznym ćwiczeniom utrwalają w sobie prawidłowe nawyki ruchowe, uczą się aktywnie spędzać wolny czas oraz wzmacniają swoją odporność fizyczną i psychiczną. Zabawa jest podstawową i typową działalnością wieku dziecięcego, posiada duże znaczenie kształcące i wychowawcze, sprzyja rozwojowi fizycznemu i psychicznemu dziecka oraz zaspokaja jego potrzebę ruchu i działania. W oparciu o pedagogikę zabawy mgr Andrzej Undro stworzył własny zestaw ponad  500-set  nowatorskich zabaw ruchowych i gier logicznych  , które rozwijają spostrzegawczość, orientację w przestrzeni, umiejętność oceny odległości i kierunku, rozpoznawanie barw , kształtów, motorykę dużą i małą, koordynację wzrokowo-ruchową. Zabawy ruchowe rozwijają także pamięć i twórczą wyobraźnię, mają również dobry wpływ na rozwój cech charakteru takich jak: samodzielność. śmiałość, pomysłowość, panowanie nad sobą, dokładność, zdyscyplinowanie. Udział  w zabawach pozwala dziecku oceniać swoje możliwości w porównywaniu z innymi, a wynik budzi wiarę we własne siły, staje się źródłem zdrowego optymizmu i samozadowolenia.  Wiele klubów w pogoni za punktami, wprowadza za szybko elementy sportu i rywalizacji sportowej  w edukacji najmłodszych, zapominając o tym ,że zabawa jest najważniejszym i najbardziej  lubianym zajęciem przez dzieci !

Także w samym logo Dzieciecej Akademii Taekwon-do zaprezentowano... nie najlepsze kopniecie z wyskoku lub z obrotu, nie technikę duszenia lub uderzenia reką, tylko przysłowiową ”piątkę  przybijaną„  partnerowi z wielka radoscia, uśmiechem  i zadowoleniem po odbytym  treningu! Czasem dyscyplinę, karność adeptów można  uzyskać dobrym przyjaznym, wesołym treningiem, ciekawą  zabawą i radością płynącą  z niej, niż krzykiem i zastraszeniem! Tylko ta zabawa i umiejętność jej dozowania w nauczaniu programu treningowego, mnogość, atrakcyjność  i niepowtarzalność jest najtrudniejsza. Uczyć zabawą mogą tylko najlepsi pedagodzy.

Jesteś tutaj: Strona główna Dlaczego warto uczestniczyć w DAT? Klub Dziecięca Akademia Taekwondo